Menu

Ostředivá jednostupňová čerpadla CS

Radiálně dělené jednostupňové čerpadlo s axiálním vstupem a radiálním oběžným kolem. V provedení patkovém, konzolovém nebo vertikálním.

Dostupné modely:

Ostředivé jednostupňové čerpadlo CS3

Vertikální, radiálně dělené čerpadlo s uzavřeným radiálním oběžným kolem. Konstrukce „IN-LINE“. Provedení s ložiskovou konzolou, nebo přímým spojením hřídele oběžného kola s hřídelí elektromotoru. Typová řada vyráběna se standardním oběžným kolem, nebo v konceptu s kolem dvouvtokovým. Mazání tukovou náplní. Ucpávková komora navržena pro instalaci stlačované ucpávky, mechanické ucpávky skládané, nebo kazetové konstrukce, včetně instalace ucpávky dvojité.

ISO 5199, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 380 m3/h

H max = 150 m

T max = 120 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v dispozičně komplikovaných provozech z důvodu malé půdorysné zástavby. Uzavřené systémy chlazení v energetických celcích, dálkové vytápění, průmyslová cirkulace vody, čerpání vody, nebo mírně agresivních médií a médií.

Modifikace

Provedení s ložiskovou konzolou
Provedení přímé spojení hřídele čerpadla s motorem
Dvouvtokové oběžné kolo

Ostředivé jednostupňové čerpadlo CS2

Horizontální, radiálně dělené jednostupňové čerpadlo s axiálním vstupem a radiálním oběžným kolem. Konzolová konstrukce s uložením čerpadla v ose hřídele. Konstruováno pro vyjmutí montážního celku rotoru s ložiskovou konzolou bez narušení přírubových spojů sacího a výtlačného hrdla. Konstrukce čerpadla v souladu s normou API 610-OH2. Ložiska mazaná v olejové lázni. Ucpávková komora navržena pro instalaci kazetových mechanických ucpávek dle API 682. Ložiskový domek vybaven žebry pro zintenzivnění přenosu tepla.

API 610/ISO 13709, ISO 5199, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 4500 m3/h (@ 50 Hz)

H max = 360 m (@ 50 Hz)

T max = 450 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v nejnáročnějších chemických a petrochemických provozech, energetických celcích. Typické čerpadlo vyskytující se v systémech krakování. Navrženo pro média vysokých teplot, až 450°C.

Modifikace

Doplňkový ventilátor ložiskové konzoly
Chlazená/otápěná ucpávková komora
Chlazený/otápěný plášť ložiskové konzoly
Inducer

Ostředivé jednostupňové čerpadlo CS1

Horizontální, patkové, radiálně dělené jednostupňové čerpadlo s axiálním vstupem a radiálním oběžným kolem. Konstruováno pro vyjmutí montážního celku rotoru s ložiskovou konzolou bez narušení přírubových spojů sacího a výtlačného hrdla. Základní provedení s uzavřeným oběžným kolem a mazáním tukovou náplní. Ucpávková komora navržena pro instalaci stlačované ucpávky, mechanické ucpávky skládané, nebo kazetové konstrukce, včetně instalace ucpávky dvojité.

ISO 5199, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 1700 m3/h

H max = 140 m

T max = 180 °C

Aplikace

Čerpadlo se uplatňují v základních aplikacích čerpání vody, chemie, nebo těkavých médií, náročných chemických a petrochemických provozech, energetických celcích. Čerpání nízkoprocentních suspenzí, v potravinářském průmyslu a výrobě biopaliv. Vhodná pro média vyšších teplot, nepřekračujících 160°C.

Modifikace

Polootevřené nebo otevřené kolo
Olejové mazání
Chlazená/otápěná ucpávková komora
Chlazený/otápěný plášť ložiskové konzoly
Uplatnění ucpávek dle API682
Inducer