Menu

Zpracování osobních dat – GDPR

V případě Vašeho zájmu o uzavření obchodního vztahu, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se RENETRA s.r.o., se sídlem č.p. 294, 75353 Všechovice, IČ 25229516, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa , Číslo bankovního účtu , DIČ fyzické osoby , Dodací adresa , Email , Jméno , Příjmení , Telefon , 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem uzavření obchodního vztahu. Tyto údaje dále předáváme přepravcům (např. DHL Expres, RKL Opava, spol. s r. o., ROHLIG SUUS, SCHENKER spol. s r.o., TNT Express Worldwide, spol. s r. o.. )

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email nebo na sídlo naší společnosti: RENETRA s.r.o., č.p. 294, 75353 Všechovice