Menu

Vertikální čerpadla CV

Vertikální čerpadla do mokré jímky s radiálním nebo diagonálním oběžným kolem. Dle konstrukce s obtékanou hřídelí nebo výtlačným hrdlem ze spirální skříně.

Dostupné modely:

Vertikální čerpadlo CV4

Vertikální, radiálně dělené jednostupňové čerpadlo s axiálním vstupem a radiálním oběžným kolem pro instalace do mokré jímky. Konstrukce čerpadla v souladu s normou API 610 – VS4. Ložiska mazána tukovou náplní. Ucpávková komora navržena pro instalaci kazetových mechanických ucpávek dle API 682. Vodicí pouzdra hřídele mazaná čerpaným médiem.

API 610/ISO 13709, EU směrnice ATEX 2014/34/EU, ISO 5199

Technické parametry

Q max = 350 m3/h

H max = 110 m

T max = 150 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v chemických a petrochemických provozech, energetických celcích ale také dopravě vody a znečištěné vody. Součástí instalací uzavřených nádrží, nebo otevřených jímek. Hojně uplatněna v systémech krakování, čerpání zbytků procesů a odpadních produktů. Využívají se pro čerpání agresivních médií.

Modifikace

Externí proplach/mazání vodicích pouzder
Otápěná konstrukce

Vertikální čerpadlo CV1

Vertikální čerpadla do mokré jímky s obtékanou hřídelí. Typová řada vyráběna s radiálním oběžným kolem, nebo s kolem diagonálním. Počet oběžných kol 1 a více. Ložiska čerpadel malých parametrů mazána tukovou náplní. Ložiska čerpadel velkých parametrů mazána olejem. Ucpávková komora navržena pro instalaci stlačované ucpávky. Vodicí pouzdra hřídele mazána čerpaným médiem.

Technické parametry

Q max = 10 000 m3/h

H max = 320 m

T max = 210 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují pro čerpání procesní vody, vody říční, užitkové i znečištěné odpadní. Instalace v systémech zásobování vodou, chlazení v energetických celcích, průmyslová cirkulace vody. Čerpání vody z hlubokých jímek. V opláštěném provedení hřídele a vodicích pouzder jsou uplatňována pro čerpání vody a suspenzí s vyšším obsahem pevných částic.

Modifikace

Zapouzdřená hřídel pro externí proplach/mazání vodicích pouzder
Chlazení/ohřev olejové náplně ložiskového domku
Zařízení zabraňující reverzní rotaci stroje