Menu

Sportovní den červen23

Nežijeme jenom prací. Každý rok na začátku léta společně sportujeme a letošní rok nebyl výjimkou. Letos jsme se vydali na poutní místo sv. Hostýn, pokračoval turnaj v pétangue a další sportovní aktivity. Počasí bylo fantastické a my se těšíme na další společné akce mimo firmu.

We don’t just live by work. Every year at the beginning of summer we do sports together and this year was no exception. This year we went to the pilgrimage site of St. Hostýn, continued the pétangue tournament and other sports activities. The weather was fantastic and we look forward to more together outside the company.