Menu

Vícestupňová čerpadla CM

Vícestupňová čerpadla s radiálními oběžnými koly. Formace oběžných kol v sérii, nebo zrcadlové uspořádání. Tělesa čerpadel v provedení radiálně dělené, článková a barelová konstrukce, nebo axiálně dělené.

Dostupné modely:

Vícestupňové čerpadlo CM5

Horizontální, radiálně dělené článkové čerpadlo s radiálními oběžnými koly, formace barelového typu. Meziložiskové provedení. Konzolová konstrukce s uložením čerpadla v ose hřídele. Konstrukce čerpadla v souladu s normou API 610-BB5. Kombinace ložisek, kluzná pánev pro radiální reakce a kompenzační valivé ložisko pro zachycení zbytkové axiální síly, mazána v olejové lázni. Čerpadla menších výkonových parametrů osazena pouze valivými ložisky. Axiální sílu na ložisko redukuje vyrovnávací disk za posledním stupněm. Ucpávková komora navržena pro instalaci kazetových mechanických ucpávek dle API 682. Ložiskový domek vybaven žebry pro zintenzivnění přenosu tepla.

API 610/ISO 13709, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 1250 m3/h

H max = 1500 m

T max = 480 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v náročných chemických a petrochemických provozech, energetických celcích. Typické čerpadlo vyskytující se v systémech zásobování a transportu horkých ropných produktů, systémech krakování. Uplatňováno v energetických blocích na post napájecích čerpadel. Navrženo pro systémy s vysokými tlaky, maximální dopravní výška až 1500m. K dopravě médií vysokých teplot, až 480°C.

Modifikace

Doplňkový ventilátor ložiskové konzoly
Chlazená/otápěná ucpávková komora
Chlazený/otápěný plášť ložiskové konzoly
Externí systém mazání

Vícestupňové čerpadlo CM4

Horizontální, radiálně dělené článkové čerpadlo s radiálními oběžnými koly. Meziložiskové provedení. Konstrukce čerpadla v souladu s normou API 610-BB4. Kombinace ložisek, kluzná pánev pro radiální reakce a kompenzační valivé ložisko pro zachycení zbytkové axiální síly, mazána v olejové lázni. Čerpadla menších výkonových parametrů osazena pouze valivými ložisky. Axiální sílu na ložisko redukuje vyrovnávací disk za posledním stupněm. Ucpávková komora navržena pro instalaci kazetových mechanických ucpávek dle API 682. Ložiskový domek vybaven žebry pro zintenzivnění přenosu tepla.

API 610/ISO 13709, ISO 5199, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 1250 m3/h

H max = 500 m

T max = 200 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v náročných chemických a petrochemických provozech, energetických celcích. Typické čerpadlo vyskytující se v systémech zásobování a transportu ropných produktů. Transport plynných produktů, LPG. Uplatňováno v energetických blocích na post napájecích čerpadel a jako vstřikovací čerpadlo pro ropná pole. Navrženo pro systémy s vysokými tlaky, maximální dopravní výška až 500m. Vhodné pro média vyšších teplot, až 200°C.

Modifikace

Doplňkový ventilátor ložiskové konzoly
Chlazená/otápěná ucpávková komora
Chlazený/otápěný plášť ložiskové konzoly
Externí systém mazání
Induce

Vícestupňové čerpadlo CM3

Horizontální, axiálně dělené vícestupňové čerpadlo s radiálními oběžnými koly. Meziložiskové provedení. Konzolová konstrukce s uložením čerpadla v ose hřídele. Konstrukce čerpadla v souladu s normou API 610-BB3. Kombinace ložisek, kluzná pánev pro radiální reakce a kompenzační valivé ložisko pro zachycení zbytkové axiální síly, mazána v olejové lázni. Orientace oběžných kol na rotorové sestavě redukuje výslednou axiální sílu na minimum. Ucpávková komora navržena pro instalaci kazetových mechanických ucpávek dle API 682. Ložiskový domek vybaven žebry pro zintenzivnění přenosu tepla.

API 610/ISO 13709, EU směrnice ATEX 2014/34/EU

Technické parametry

Q max = 1680 m3/h

H max = 1000 m

T max = 200 °C

Aplikace

Čerpadla se uplatňují v náročných chemických a petrochemických provozech, energetických celcích. Typické čerpadlo vyskytující se v systémech zásobování a transportu ropných produktů, systémech krakování. Uplatňováno v energetických blocích na post napájecích čerpadel a jako vstřikovací čerpadlo pro ropná pole. Navrženo pro systémy s vysokými tlaky, maximální dopravní výška až 800m. Vhodné pro média vyšších teplot, až 250°C.

Modifikace

Doplňkový ventilátor ložiskové konzoly
Chlazená/otápěná ucpávková komora
Chlazený/otápěný plášť ložiskové konzoly
Externí systém mazání